“Ənkəbut” surəsi

“Ənkəbut” surəsi Rəhman və Rəhim Allahın adı ilə! Əlif, Lam, Mim. İnsanlar elə güman edirlər ki, təkcə: “İman gətirdik!” – deyən kimi onlardan əl çəkiləcək və imtahan edilməyəcəklər? Biz onlardan…