Həzrət Zəhranın (s.ə) pak fitrətinin Quranla müqayisəsi