HZ ƏLİYƏ(Ə) OLAN SEVGİ İMANDIR,NİFRƏT,QƏZƏB İSƏ KÜFÜRDÜR

«Əl-Al ibn Xaləviyyə»kitabındaƏbu Səd Xidridən nəqlən Rəsuallahın(s) Əliyə(ə) belə buyurduğu yazılmışdır; «(Ya Əli!) Sənə bəslənən sevgi iman,qəzəb isə nifaqdır.Cənnətə ilk daxil olan səni sevəndir;Cəhənnəmə ilk düşən sənə nifrət bəsləyən və qəzəblənəndir» Həmçinin , mirseyid Əli Həmədani Şafei «Məvəddətul-qurba»nın 3-cü məvəddəsində,Həmivini də «Fəraid»də Rəsulallahın(s),əshabına belə buyurduğunu nəql etmişlər;«Əlini təkcə mömin sevər;onatəkcə kafir nifrət bəsləyər». Başqa bir…