İki nümunəvi xanım

İki nümunəvi xanım Quranda nümunə göstərilən iki zərif məxluqun həyatı və imanı məni çox düşündürür. Həqiqətən, düşündükcə adam heyrətlənir: 1. Asiyə xanım Quranın nümunəvi möminlər sırasında əzəmətlə yad etdiyi müvəhhidlərdən…