“Mən – Həzrət İbrahimin (ə) duasının nəticəsiyəm” – Həzrət Peyğəmbər (s) özü barədə