Nəbiyyi Əzəm Məhəmməd (s.ə.a.s) haqqında qısa məlumat

Həzrət Muhəmməd (s)

Nəbiyyi Əzəm Məhəmməd (s.ə.a.s) haqqında qısa məlumat

Şərif ləqəbi: Mustəfa. Künyələri: Əbül-Qasim, Xeyrül-bəriyyə, Nəbiyyür-rəhmət, Sahibül-mülhimə, Mühəllilüt-təyyibat, Xatəmün-nəbiyyin, Rəsulül-həmmadin, Rəhmətən lil-aləmin, Qaidül-ğürril-mühəccəlin, Əbdüllah, Xiyərətullah, Seyyidül-mürsəlin, İmamül-müttəqin, Həbibullah, Səfiyyullah,

Read More