“Nisa” surəsi

“Nisa” surəsi Rəhman və Rəhim Allahın adı ilə! Ey insanlar! Sizi tək bir şəxsdən xəlq edən, ondan zövcəsini yaradan və o ikisindən də dünyaya çoxlu sayda kişi və qadınlar gətirən…