“Qəsəs” surəsi

“Qəsəs” surəsi Rəhman və Rəhim Allahın adı ilə! Ta, Sin, Mim. Bu, açıq-aydın kitabın ayələridir. Biz iman gətirən insanlar üçün Musa ilə Fironun əhvalatını olduğu kimi sənə oxuyacağıq. Firon yer…