Quran ayələrinə əsasən SƏDƏQƏ aşağıdakı şərtlərlə verilməlidir: