“Şuəra” surəsi

“Şuəra” surəsi Rəhman və Rəhim Allahın adı ilə! Ta, Sin, Mim. Bunlar açıq-aydın kitabın ayələridir. Onlar iman gətirmədiyinə görə, görünür, qəm-qüssədən özünü həlak etmək istəyirsən. Əgər Biz istəsək, göydən onlara…