Ürəyim təmizdir

Ürəyin təmizliyi etiqad və inancın səhihliyi deməkdir. Ürək təmizdirsə, əməl də təmiz olmalıdır. Çünki “zahiri əməl” və “qəlbi inanc” yerə əkilən toxumun qabığı və özəyinin misalıdır. Əgər qabığı soyub özəyi…