“Yunus” surəsi

“Yunus” surəsi Rəhman və Rəhim Allahın adı ilə! Əlif, Lam, Ra. Bunlar möhkəm və hikmətli kitabın ayələridir! İçərilərindən bir adama: “İnsanları (küfr və günahın nəticələri ilə) qorxut, iman gətirənlərə Rəbləri…