“Yusuf” surəsi

“Yusuf” surəsi Rəhman və Rəhim Allahın adı ilə! Əlif, Lam, Ra. Bunlar açıq-aydın kitabın (Quranın) ayələridir! Biz onu ərəbcə bir Quran olaraq nazil etdik ki, bəlkə dərk edəsiniz. Biz bu…