CƏFƏR TƏYYAR NAMAZI

Cəfər Təyyarın (ə) namazı çox fəzilətli namazlardan biridir. Cəfər Təyyar namazının fəziləti Bu namaz günahların bağışlanması, ruzi-bərəkərin çoxalması, işlərin uğurlu olması, və mühüm bir hacətin yəni arzu və istəyin yerinə…

HACƏT NAMAZI

Mərhum Kuleyni mötəbər sənədlə nəql edir ki, Əbdur-Rəhim Qusəyr dedi: “Mən İmam Sadiqin (ə) yanına gedib ərz etdim: “Sənə fəda olum, mən özümdən bir dua düzəltmişəm.” İmam Sadiq (ə) buyurdu:…

ƏRABİ NAMAZI

Seyid İbn Tavus “Cəmalul-usbu” kitabında yazır ki, Şeyx Till-Ukbəri dedi: Bir bədəvi ərəb Həzrət Rəsulallahın (s) yanına gəlib ərz etdi: “Ey Rəsulallah (s), atam-anam sənə fəda olsun, biz Mədinədən uzaqda,…

SAĞLAM ƏYLƏNCƏ

Sağlam əyləncəvə idmaninsanın sağlamlığını təminedən amillərdəndir. Əhli-Beytdən gələn rəvayətlərdə bu məsələyə xüsusi önəm verilmiş və nümunələr göstərilmişdir. Sağlam və halal əyləncədən yararlanmağın faydalarından biri də insanın din və yaşamla bağlı…

NAFİLƏ NAMAZI

SÜBH NAMAZININ NAFİLƏSİ Qaydası: iki rəkətdir. Vaxtı: sübh namazından öncə qılınır və onun vaxtı gecə namazının vaxtının başlanğıcından onun (gecə namazının) qılınması üçün lazım olan qədər zaman keçdikdən sonra başlayır…