İSMİ-ƏZƏM AYƏLƏRİ

İSMİ-ƏZƏM AYƏLƏRİ İsmi-əzəm ayələri müxtəlif kitablardan istinad edilmişdir. İsmi-əzəmin mənası «əzəmətli hərflər» deməkdir. “İləyh” (Allah) kəlməsi ilə başlayır, “huvə” (yəni o) kəlməsi ilə qurtarır. İsmi-əzəm hərflərində nöqtə yoxdur. Hərəkələrini (işarə,…