CƏFƏR TƏYYAR NAMAZI

Cəfər Təyyarın (ə) namazı çox fəzilətli namazlardan biridir. Cəfər Təyyar namazının fəziləti Bu namaz günahların bağışlanması, ruzi-bərəkərin çoxalması, işlərin uğurlu olması, və mühüm bir hacətin yəni arzu və istəyin yerinə…