ƏRABİ NAMAZI

Seyid İbn Tavus “Cəmalul-usbu” kitabında yazır ki, Şeyx Till-Ukbəri dedi: Bir bədəvi ərəb Həzrət Rəsulallahın (s) yanına gəlib ərz etdi: “Ey Rəsulallah (s), atam-anam sənə fəda olsun, biz Mədinədən uzaqda,…