HACƏT NAMAZI

Mərhum Kuleyni mötəbər sənədlə nəql edir ki, Əbdur-Rəhim Qusəyr dedi: “Mən İmam Sadiqin (ə) yanına gedib ərz etdim: “Sənə fəda olum, mən özümdən bir dua düzəltmişəm.” İmam Sadiq (ə) buyurdu:…