İmamət və vilayətin beşinci parlaq ulduzunun avtobioqrafiyası